כלי לחשיבה על תכנון של דרכים וייעודים בדימונה - ישראל 100
 • ערכה
 • מיקום
 • חיפוש

 • מיון
  • ערכה
  • לא נמצאו תוצאות
  • מיקום
  • לא נמצאו תוצאות
  • חיפוש
  • לא נמצאו תוצאות
ישראל 100 - Israel 100

15/11/2021 כלי לחשיבה על תכנון של דרכים וייעודים בדימונה

דימונה

כלי לחשיבה על תכנון של דרכים וייעודים בדימונה

ערכת היישום שינויים סוציו-טכנולוגיים נועדה לסייע בשני פרויקטים עתידיים: מרכז תעסוקת העתיד (שיכיל מרכזי חדשנות, הכשרות מקצועיות ומשרדים) ותחנת הרכבת החדשה. היא תאפשר כלי לחשיבה על תכנון מחודש של דרכים וייעודים (שימושי קרקע כדוגמת מסחר ואזורי תעסוקה) במרחב ביחס להולכי הרגל. מודל הסימולציה המוצע במסגרת ערכת היישום יסייע בהערכה וחיזוי של ההשלכות של פרויקטים אלה על התנועה בסביבתם עם דגש על תנועה לא ממונעת, ועל תנועת הולכי רגל בפרט. ערכת היישום תסייע גם בהערכת כמות התנועה הלא-ממונעת שתתווסף בכל חלופת תכנון של כל אחד מהפרויקטים, ובתוך כך גם בקביעת מסלולי התנועה שבהם ראוי להשקיע בשיפור תשתיות, הן כדי לקדם את הצלחת הפרויקטים האלה והן כדי לקדם תנועה לא-ממונעת וחיוניות של רחובות העיר. ערכת היישום מופעלת תוך עבודה משותפת עם ד"ר תומר דקל מתנועת אור ובשיתוף עם צוות התכנון של עיריית דימונה.

פרויקטים נוספים