מורד הירדן - ישראל 100
 • ערכה
 • מיקום
 • חיפוש

 • מיון
  • ערכה
  • לא נמצאו תוצאות
  • מיקום
  • לא נמצאו תוצאות
  • חיפוש
  • לא נמצאו תוצאות
ישראל 100 - Israel 100

13/03/2022 מורד הירדן

הכרמל

מורד הירדן

אזור מורד הירדן, כמו אתרי מים רבים אחרים ברחבי הארץ חשופים לעומסי יתר של מבקרים ובתוך כך- להצטברות של לכלוך ופסולת. אמצעים מקובלים לשמירה על הניקיון כגון הסברה בשילוט, פיקוח ואכיפה אינם יעילים דיים כדי להגן על הטבע. במסגרת פרויקט 'הסברה נוכחת בירדן' של מועצה אזורית עמק הירדן, רשות ניקוז כנרת, המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים וישראל100 גיבש אדריכל עודד קוטוק יחד עם ד"ר עידן פורת, סדרת קונספטים להתמודדות עם התופעה באמצעים זולים וגמישים המכוונים לשינוי אפקטיבי של התודעה והתנהגות של המבקרים במקום. הקונספטים מיועדים ליישום כבר בעונת הקייץ הנוכחית, ובטווח הארוך, להטמעה במסגרת מיסוד אתר מורד הירדן.

פרויקטים נוספים