בית ג'אן - מגרעין הכפר לשוליים - ישראל 100
 • ערכה
 • מיקום
 • חיפוש

 • מיון
  • ערכה
  • לא נמצאו תוצאות
  • מיקום
  • לא נמצאו תוצאות
  • חיפוש
  • לא נמצאו תוצאות
ישראל 100 - Israel 100

06/10/2021 בית ג'אן – מגרעין הכפר לשוליים

בית ג'אן

בית ג'אן – מגרעין הכפר לשוליים
קרדיט לצילום: matese fields

עידוד הליכתיות פעילה בשיתוף עם קרן של"י, הקרן החדשה לישראל

מטרה:
עידוד והתנסות של התושבים לפעולה עצמאית ובלתי תלויה על פי הליך זיהוי צרכים מקומי.
שינוי חזות הישוב כבסיס לשינוי תפיסת המקום, הגברת המחויבות למרחב הציבורי ביישוב וללקיחת אחריות. מישוב ליד שמורת טבע ליישוב שהוא חלק בלתי נפרד מהנוף. החזרת צמחיה טבעית לשטח הבנוי, עידוד שתילה,guerilla gardening.... שילוב תושבים בתכנון פעיל בבית ג'אן ועידוד המעורבות של התושבים בפרויקטים כמפתח לשיפור המרקם החברתי ביישוב, גיבוש תחושת עצמאות מקומית, חשיפת הדי-אן-אי המקומי, הבניית תפיסת הון מקומי אצל ההתושבים וקידום שיח ערכי. עידוד הליכתיות כמנגנון לשינוי, איכות חיים, פתרון סביבתי ופתרון לצפיפות תנועה.

תיאור:
הפרויקט יתבצע בשיתוף מסגרות החינוך הא-פורמליות והפורמליות ביישוב בליווי הצוות המוביל. המשתתפים יתכננו ויעצבו מסלולים למבוגרים ולילדים שיכללו אלמנטים לפעילות ספורט (רכיבה על אופניים, קירות טיפוס), פעילות פנאי (הליכה, ספסלים, פינות מוצלות), חשיפת מוקדים הסטורים, חשיפת צמחיה מקומית ועוד.
הגברת ההליכתיות מציעה תפיסה נופית אורבאנית חדשה, קשר לטבע מקומי ופתרון בעיות תנועה ונגישות ביישוב.
צפי לחסכון בזהום תנועה ובצפיות תנועה – עד 60% מהמשפחות שתומכות ביוזמה
שינוי חזות והטמעת ערכי טבע מקומי – תמיכה ציבורית רחבה של תושבים (2000)

קונספט:
פרויקט המסלולים להגברת ההליכתיות מציעה תפיסה נופית אורבאנית חדשה בישוב שסובל מתנאי שטח קשים, חוסר בפתרונות תנועה, צפיפות רכבים פרטיים, חוסר נגישות (אין מעברים להולכי רגל, אין הקצאה למדרכות), קשר לטבע מקומי ופתרון בעיות תנועה ונגישות ביישוב.
הפרויקט נהגה על בסיס מחקר גישוש שהעיד באופן גורם על נטייה של סטודנטים ביישוב לחזור לחיות בו ועל הרצון שלהם למצוא מסגרות לתרומה בקהילה. גם אצל בני הנוער ביישוב ניתן לזהות מחויבות לשיפור איכות החיים ושילוב עם הסביבה הטבעית שבה ממוקם היישוב.
השלבים השונים של הפרויקט מציעים:
- עידוד עצמאות אזרחית
- שיתוף פעולה רב גילאי בין התושבים
- הגברת המודעות לתפיסה של טבע מקומי כנוף אורבאני ייחודי
- הגברת המודעות להליכתיות כפתרון לאיכות חיים
- הבניית מודל פעולה עצמאי בבית ג'אן שמשלב את הכוחות החברתיים הייחודיים ביישוב
לוח זמנים לשלושת השלבים הראשונים –
מסלול ראשון שנבחר + הבניית מודל פעולה + תכנון הטמעה במערכת החינוך – 6 חודשים.
התמיכה מקרן של"י תיועד לגיוס תמיכה מהציבור, הפעלת הציבור, פעולות תוכן וסדנאות הכשרה לאקטיביזם לבני הנוער והסטודנטים.

ארגון קהילתי – שיתוף ציבור מבוסס על המארג החברתי הייחודי ליישוב
גיבוש מודל פעולה מעודכן – על פי מקרה מבחן של פרויקט שיבוצע מסביב לבית ספר יסודי ממלכתי ב' ובו יוקם מסלול הליכה בין שתי השכונות הסמוכות לבית הספר שיציע: פתרון סביבתי, פתרון לנגישות, עצמאות אזרחית ותפיסה נופית חדשה.
כתיבת תוכנית הטמעה של מודל הפעולה – הפצה דרך מסגרות החינוך הפורמליות והא-פורמליות ביישוב

פעולות מקדימות:
מחקר גישוש לבחינת נכונות של תושבים בגילאים שונים לאקטיביזם חברתי, תחושת מחויבות לתושבות ביישוב וקשר לנוף הטבעי.
מיפוי של הרחובות והדרכים בכלי GIS , המיפוי משקף את הפערים ברמת הקישוריות של רשת הדרכים שמקשה על נושא ההלכתיות בכפר.

פרויקטים נוספים