בית ג'אן - מגרעין הכפר לשוליים - ישראל 100
 • ערכה
 • מיקום
 • חיפוש

 • מיון
  • ערכה:
  • לא נבחרו תוצאות.
  • מיקום:
  • לא נבחרו תוצאות.
  • חיפוש:
  • לא נבחרו תוצאות.
ישראל 100 - Israel 100

06/10/2021 בית ג'אן – מגרעין הכפר לשוליים

בית ג'אן

חידוש חברתי במרכז הכפר, גיבוש מודל פעולה למימוש יוזמות של בני נוער וסטודנטים, מימוש מקרה מבחן של מודל הפעולה.

פרויקטים נוספים