ישראל100 בעיריית חולון - ישראל 100
 • ערכה
 • מיקום
 • חיפוש

 • מיון
  • ערכה
  • לא נמצאו תוצאות
  • מיקום
  • לא נמצאו תוצאות
  • חיפוש
  • לא נמצאו תוצאות
ישראל 100 - Israel 100

22/04/2021 ישראל100 בעיריית חולון

חולון

ישראל100 בעיריית חולון

קרדיט לצילום: אילנה שקולניק

עיריית חולון בחרה לשלב את כלי הפעולה של ישראל100 בעבודתה השוטפת. היא משלבת את ערכת "מערכות בנות קיימא של אנרגיה ומים" בתוכנית המאיץ של משרד האנרגיה, משתמשת בערכת "בניית החוסן המקומי" בתהליך הערכת השלכות הקורונה על העיר, משלבת את ערכת "מדידת והערכת משאבי ההון המקומיים" בתהליך בניית בסיס מידע לעיר ותשלב את הערכות "הצבת קווים אדומים" ו-"פיתוח תסריטי עתיד אפשריים" בתוכנית המתאר הכוללנית.

פרויקטים נוספים