תצורות חדשות של טבע, מורשת, תשתיות וחקלאות בלוד - ישראל 100
 • ערכה
 • מיקום
 • חיפוש

 • מיון
  • ערכה
  • לא נמצאו תוצאות
  • מיקום
  • לא נמצאו תוצאות
  • חיפוש
  • לא נמצאו תוצאות
ישראל 100 - Israel 100

22/04/2021 תצורות חדשות של טבע, מורשת, תשתיות וחקלאות בלוד

לוד

תצורות חדשות של טבע, מורשת, תשתיות וחקלאות בלוד
באדיבות עיריית לוד

בנייה של שילובים נופיים בני קיימא: בין פיתוח מואץ לבין תצורות חדשות של טבע, מורשת, חקלאות ותשתיות – הפרויקט מושתת על ערכת "שילובים נופיים בני קיימא" של אדר' מתניה ז"ק במסגרתו העירייה פועלת לפיתוח נוף רב-תפקודי בדגש על שיפור התפקודיות של השטחים הפתוחים ואתרי מורשת העיר.

לוד הולכת להפוך את פניה בעשורים הקרובים - תנופה של תכניות בינוי ענקיות שכבר מאושרות (במסלול תכנון מהיר ותמ"ל) הן של שכונות חדשות והן של פרויקטים בפינוי בינוי רחבי היקף. לכך יש להוסיף תכניות בינוי מקומיות התחדשות עירונית, פרויקטי תשתית ועוד. לוד היא ישראל 100 - כדבריה של מהנדסת העיר- גל גבריאל.

מעבר לאתגרים קיימים במימוש של תכניות רחבות היקף כאלו, עולה השאלה - מה מתוך הזהויות הקיימות יישאר? כיצד ניתן לחזק זהויות מקומיות, מורשת, מאפיינים מרחביים - אל מול שינויים גדולים כל כך צפויים? לוד הרי נמחקה בעבר כמעט כליל. כיום הסכנה היא באיבוד המרקמים העדינים של לוד כעיר מעורבת.

הפרויקט הנוכחי עוסק באחד מהכיוונים המשמעותיים דרכם ניתן לאפיין, לחזק וליצור זהות - דרך המרחב הציבורי, באמצעות החללים הפתוחים, המחברים את הכל יחדיו. הללו קושרים בין הקיים, לחדש, ואל הסביבה והאזור, ובחזרה אל פנים העיר. כאן בדיוק נכנסת ערכת "שילובים נופיים" - כחלק ממיזם ישראל 100.

מהלך העבודה על הפרויקט:

העבודה החלה מול מחלקת תכנון - אדריכלית העיר (בזמנו גל גבריאל), יגאל אבלגון, נועה דאיה-כנפו וניר שטיינברג. בהתאם לכלים אותם מציגה ערכת שילובים נופיים:

-מיפוי תכניות קיימות ועקרונות שהעירייה מעוניינת לקדם, דווקא למשל ממסמכי אב - שאינם סטטוטוריים.
-מיפוי יוזמות אזרחיות וקהילתיות.
-מיפוי אזורי - הצגת המרחב הפיזי ממנו צומחת לוד - עמק לוד, מפגש נחלים ראשיים, נופי החקלאות (שחלקם לשימור כחלק ממרקמים רציפים), ועוד. עולה השאלה כיצד לוד מושפעת מהסביבה הפיזית, כיצד היא חלק מהנוף ממנו היא צומחת וגם בכיוון ההפוך - כיצד המרחבים הפתוחים הינם יעד לפנאי נופש וספורט מיידי עבור תושבי העיר? כיצד הופכים חלק מהזהות המקומית.
-הצלבה של הנ"ל וזיהוי הזדמנויות חופפות מצד אחד כמו גם איתור של הזדמנויות חדשות - סל פרויקטים רוחבי.
> הדגש הוא לא על יצירת תכנית חדשה המונחתת מלמעלה, אלא קריאה חדשה בין הקיים, המתוכנן, הרצוי, והאפשרי. נעשה שימוש בידע המקומי הן של צוות העירייה והן על בסיס יוזמות אזרחיות-קהילתיות. גם בתוך העירייה המטרה להרחיב את מעגל המשתתפים והתורמים לחשיבה ולעשייה. כך לדוגמה נוצר פרויקט הנטיעות של אלונים מול בית ספר אל-ראשידיה בהובלת אגף שפ"ע וניסים רז העומד בראשה.

פרויקטים נוספים לדוגמה:

- לוד עיר בוסתן - עקרון שכבר זוהה במסגרת תכנית האב לשטחים פתוחים שהעירייה אימצה. במסגרת ערכת שילובים נופיים עלתה השאלה כיצד ניתן העמיק במאפיין הזה - מה היקף עצי הפרי במרחב העירוני? וכן כיצד ניתן לשתף את התושבים במאפיין הייחודי הזה של העיר. הוחלט לקדם אפליקציה דרך ממשק GIS למיפוי קהילתי של עצי הפרי במרחב הציבורי.

- מוצאי הניקוז לנחלים - שלושה נחלים עוטפים וחוצים את העיר לוד: איילון, גזר (הנפגשים התחום העיר) ושפירים. העיר לוד מנקזת את מי הנגר במערכת תת קרקעית המוזרמת ישירות לנחלים ללא טיפול. מים אלו אינם באיכות גבוהה. כחלק מהמיפוי האזורי, עלה בין היתר נושא האקוויפר והעובדה כי העיר התפתחה על אזורי הזנה של האקוויפר. כמו כן, בעיר אזורי תעשייה בהם זיהום וגם מהם יוצאים מוצאי ניקוז ישירות לנחלים. במקרה זה עבודת המיפוי הציפה את החשיבות בטיפול רוחב במוצאי הניקוז. לקיחת אחריות על איכות המים המגיעה ישירות לנחלים.

- לוד והנוף האזורי - אל מול עשורים של גידול אוכלוסין וציפוף עולה ביתר שאת חשיבות השטחים הפתוחים לא רק בתחום המרקם העירוני אלא גם במעטפת העיר - נוף אזורי. הללו אומרים להיות זמינים ונגישים גם לתושבי הערים הצפופות. כחלק מהמיפוי האזורי עלה כי אמנם העיר לוד נמצאת במרחק של פחות מ-5 ק"מ בקו אווירי מיער בן שמן, אך בפועל אין גישה באמצעות שביל אופניים והליכה לדוגמה. במקביל הציגה העירייה כחלק מהיוזמות הקהילתיות את "רוכבים אל הטבע" שהקימו מועדון רכיבה לילדים בשכונת רמת אשכול, ומטרתם בדיוק זו - לאפשר רכיבה בטוחה מתוך העיר אל הנופים הסובבים ואל שבילי היער הכוללים עשרות קילומטרים של שבילי אופניים.

שיתוף הפעולה במסגרת פיילוט לוד מראה את חשיבות היוזמה של ישראל 100 וערכת שילובים נופיים: חיבור בין המיידי והחזוני תוך מבלי לוותר על אף אחד מהם. כמו כן הערכה מאפשרת לתמוך את הקהילה ביוזמותיה, ולרתום אותן כחלק ממהלכים אסטרטגיים ולא רק נקודתיים.

מוצא ניקוז לאיילון

סיור של הצוות בלוד

סיור של הצוות בלוד

הנוף הרב תפקודי - שלובי / מתניה זק

פרויקטים נוספים