משאבי הון באשכול נגב מזרחי - ישראל 100
 • ערכה
 • מיקום
 • חיפוש

 • מיון
  • ערכה
  • לא נמצאו תוצאות
  • מיקום
  • לא נמצאו תוצאות
  • חיפוש
  • לא נמצאו תוצאות
ישראל 100 - Israel 100

28/12/2021 משאבי הון באשכול נגב מזרחי

אשכול נגב מזרחי

משאבי הון באשכול נגב מזרחי

הפרויקט הינו ניתוח משאבי הון שבוצע באשכול נגב מזרחי. אזור הנגב המזרחי עבר בשנים האחרונות תמורות אדירות, רובן חיוביות-אך לא כולן, ותמונת המציאות העולה מנתוני הרשויות באשכול לעיתים מעודדים (אך לא תמיד). התמונה הכוללנית העולה היא של תנועה לכיוון של צמצום פערים. הפער בין רשויות מקומיות יהודיות למועצות האזוריות, פער שדובר עליו רבות בעבר-והוא עדיין קיים-אך בעוצמות פחותות. הפער בין הרשויות המקומיות היהודיות לבדואיות גם הוא, מצטמצם. את המגמות הללו יש לחזק בשלושת תחומים המופיעים בדוח זה: צמצום פערים, שימוש בידע ייחודי מקומי של רשויות מובילות בכדי להעשיר בידע את כלל השותפות באשכול ולנצל באופן יעיל ונכון את היתרון לגודל ואת העוצמה המצורפית של האשכול במרחב.

פרויקטים נוספים