פיתוח תהליכי התחדשות בגליל ובנגב - ישראל 100
 • ערכה
 • מיקום
 • חיפוש

 • מיון
  • ערכה
  • לא נמצאו תוצאות
  • מיקום
  • לא נמצאו תוצאות
  • חיפוש
  • לא נמצאו תוצאות
ישראל 100 - Israel 100

22/10/2021 פיתוח תהליכי התחדשות בגליל ובנגב

הנגב והגליל

פיתוח תהליכי התחדשות בגליל ובנגב
קרדיט לצילום: זאב שטיין

הפרויקט של ישראל100 "התחדשות בגליל ובנגב", בשיתוף המועצה הלאומית לכלכלה ורשות ההתחדשות העירונית של משרד הבינוי והשיכון, עוסק בפיתוח תהליכי התחדשות בעלי היתכנות חברתית וכלכלית בגליל והנגב. מטרתו לזהות, לבחון, לפתח ולשלב סדרה של כלים ליצירת היתכנות חברתית וכלכלית להתחדשות עירונית בנגב ובגליל. זאת באמצעות בחינה מחדש של תהליכים המייצרים התחדשות של רקמות קיימות, מתוך ההבנה כי המכפילים "המסורתיים" אינם אפקטיביים כמנוף עיקרי, ויש לזהות ולפתח כלים נוספים, משלימים או חליפיים לשם כך.

 

 

 

פרויקטים נוספים