צעד לעתיד מזכיר את העבר- אירוח ביפיע - ישראל 100
 • ערכה
 • מיקום
 • חיפוש

 • מיון
  • ערכה
  • לא נמצאו תוצאות
  • מיקום
  • לא נמצאו תוצאות
  • חיפוש
  • לא נמצאו תוצאות
ישראל 100 - Israel 100

22/04/2021 צעד לעתיד מזכיר את העבר- אירוח ביפיע

יפיע

צעד לעתיד מזכיר את העבר- אירוח ביפיע
באדיבות רהף כילאני

במסגרת קורס "ישראל100" בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, בהנחיית פרופ' שמאי אסיף, יצרו הסטודנטים כ-30 פרויקטים מקומיים בטווח של 500 מטרים מביתם (ברוח מגבלות תקופת הקורונה), באמצעות ערכות פעולה של ישראל100.

הפרויקט נוצר מתוך געגועים למפגש ואירוח, אשר הפכו לבעייתיים כתוצאה ממחסור בשטחים ציבוריים והצפיפות הגבוהה ביפיע. גגות הבתים ביישוב זוהו כבעלי פוטנציאל לשימוש בתור שטחים פתוחים שיאפשרו מקום לבילוי ואירוח.

הפרויקט התחיל מחקירה והבנה של המרחב והמשיך בשיתוף תושבי יפיע והפעלה של הערכות שיתוף הציבור ושילובים נופיים. הפרויקט מציע יחידת נוף חדשה על ידי הקצאת הגגות של הבתים הפרטיים כשטחים פתוחים, יחידה זו מהווה פתרון לחוסר השטחים בכפר, שאפשר להקצות ליעוד זה. בנוסף לכך, הפרויקט מעניק תשומת לב לנוף הכפרי המיוחד של יפיע, נוף זה שאי אפשר לגלות ללא צפייה מגגות הבניינים. הנוף מספר על המגוון בכפר והשילוב בין הבנוי והירוק והנוף הרחוק של השכונות ליד יפיע. כמו כן, הפרויקט מהדק את היחסים החברתיים בין המשפחות, השכנים והחברים בכפר, דבר  שחשיבתו וייחודו עלו בסיפורים של תושבי הכפר.

פרויקטים נוספים