לקראת ועד חינוך בכנסת - ישראל 100
ישראל 100 - Israel 100

15/12/2021 לקראת ועד חינוך בכנסת

לקראת ועד חינוך בכנסת
צילום: צבי טיבריוס קלר