שולחנות עגולים | שיח פתוח לציבור - ישראל 100
ישראל 100 - Israel 100

21/12/2020 שולחנות עגולים | שיח פתוח לציבור

שולחנות עגולים | שיח פתוח לציבור

בתאריכים 21.12, 28.12 התקיימו בזום שולחנות עגולים שעסקו בערכות של ישראל100. את השולחנות הנחו עורכי הערכות כאשר מטרתם הייתה לסייע להבין ולתרום לאופן השימוש בערכות ולגבש מתווה לפרויקט.

השולחנות העגולים אפשרו למשתתפים להיחשף לסימולציה של מיני-פרויקטים המוצעים על ידי סטודנטים מתקדמים בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים על בסיס הערכות השונות.

כתוצאה מהשתתפותם של אנשי השלטון המקומי ופעילים עצמאיים בשולחנות העגולים, נרקמו פרויקטים חדשים במסגרת יוזמת ישראל100, בהם ניתן לצפות בעמוד הפרויקטים.

הקלטות השולחנות העגולים:

בית מלאכה לאוטופיות

פיתוח תסריטי עתיד אפשריים

מדידה והערכה של משאבי ההון המקומיים

שדה אורבני ישראלי חדש

מודלים של חוסן

הצבת קווים אדומים

שילובים נופיים

תחבורה כשירות