אמנת האיכות האדריכלית והתכנונית בישראל - ישראל 100
ישראל 100 - Israel 100

06/02/2022 אמנת האיכות האדריכלית והתכנונית בישראל

אמנת האיכות האדריכלית והתכנונית בישראל
קרדיט לצילום: Laura Siegal

העיריות החברות בפורום ה-15 ועיריית ירושלים מתחייבות לפעולה להעלאת האיכות האדריכלית והתכנונית בישראל, מתוך אחריות ומחויבות עמוקה לתושבי הארץ, לנופיה ולעתידם המשותף, נוטלים בזאת על עצמם – ראשי העיריות, ביחד עם מהנדסי ואדריכלי העיריות של פורום ה15 וירושלים – את קידום איכות האדריכלות והתכנון ברוח אמנה זו; לפיכך, תהיה אמנה זו מחייבת ותפעל, הלכה
למעשה, לטיפוחה של האיכות האדריכלית והתכנונית בכל רחבי הסביבה הבנויה והפתוחה בישראל, להשקעה בפיתוח ובהגברת המודעות לנושא ולהקפדה המקצועית המתחייבת, לאמור - מקום זה, בו אנו חיים ואותו אנו בונים, ארץ זעירה והיסטורית זו הינה ערש תרבות רב משמעות לחלקים נרחבים של האנושות וביתם הנבנה והמתפתח של יושבי הארץ לדורותיהם.

קרדיט לצילום: Laura Siegal