נייר מדיניות דיור לישראל - ישראל 100
ישראל 100 - Israel 100

04/01/2022 נייר מדיניות דיור לישראל

נייר מדיניות דיור לישראל

אחת הסוגיות הבוערות על סדר היום של ישראל בהווה ולעתיד לבוא היא סוגיית הדיור. ישראל100 שמחה לשתף את מסמך המדיניות שחיברו פרופ' שמאי אסיף מיוזמת ישראל100 והטכניון, פרופ' דני בן שחר מאוניברסיטת תל אביב ומר דורון נחמני - יועץ כלכלי עצמאי.

מסמך מדיניות הדיור מציע הערכה של המצב הנוכחי, תיאור צרכיה של ישראל בעשורים הקרובים והמלצה לגבי עקרונות למדיניות הדיור הנדרשת כדי לענות על צרכים אלו. תקוותנו היא שהנייר יהווה בסיס להכנתה של תכנית ממשלתית מפורטת וארוכת-טווח למשק הדיור בישראל של השנים הבאות.