חשיבה אוטופית באורט למדעים ואמנויות - ישראל 100
 • ערכה
 • מיקום
 • חיפוש

 • מיון
  • ערכה:
  • לא נבחרו תוצאות.
  • מיקום:
  • לא נבחרו תוצאות.
  • חיפוש:
  • לא נבחרו תוצאות.
ישראל 100 - Israel 100

22/04/2021 חשיבה אוטופית באורט למדעים ואמנויות

רמלה

חשיבה אוטופית באורט למדעים ואמנויות
Ramla- a city in central Israel. The city is predominantly Jewish with a significant Arab minority. Ramla was founded circa 705–715 AD by the Umayyad Caliph Suleiman ibn Abed al-Malik after the Arab conquest of the region. Ramla lies along the route of the Via Maris, connecting old Cairo (Fustat) with Damascus, at the intersection of the roads connecting the port of Jaffa with Jerusalem. Photo by Yossi Zamir/Flash 90

תכנית הוראה-למידה פורצת דרך שנבנית בשיתוף פעולה ייחודי בין מכללת לוינסקי לחינוך, 'ערי חינוך' ומכללת שנקר. את התכנית מובילים דר' רונית רוזנשיין ודר' מיה שלום ממכללת לוינסקי לחינוך, יעקב הכט ושחף עיני מ'ערי חינוך' ואדר' עודד קוטוק ממכללת שנקר. מטרת התכנית- פיתוח חשיבה עתידית חיובית לעתידם של קהילות מקומיות בארץ, והיא מבוססת על 'בית מלאכה לאוטופיות', כלי שפותח בשנקר, המיועד לאתגר את הקיים, לתת דרור לדמיון ולקרוא תיגר על המציאות העכשווית והמערכות המנסות לשמר אותה.

30 סטודנטים נבחרים להוראה מתכנית המצויינות של מכללת לוינסקי. לומדים את התכנים של בית המלאכה והמיומנויות בקורס, ובמקביל מלמדים בשיתוף מורים מלווים, מאות תלמידים ממגוון בתי-ספר בכל רחבי הארץ. התהליך יסתיים בקונגרס הילדים הישראלי הראשון, בו ייקחו חלק תלמידים, מורים, סטודנטים ואנשי אקדמיה.

פרויקטים נוספים