התמקדות במרכז העיר כהזדמנות לחיבור מחודש - ישראל 100
 • ערכה
 • מיקום
 • חיפוש

 • מיון
  • ערכה
  • לא נמצאו תוצאות
  • מיקום
  • לא נמצאו תוצאות
  • חיפוש
  • לא נמצאו תוצאות
ישראל 100 - Israel 100

22/04/2021 התמקדות במרכז העיר כהזדמנות לחיבור מחודש

פתח תקווה

התמקדות במרכז העיר כהזדמנות לחיבור מחודש
קרדיט לדימוי: מתוך עבודת הסטודנטים

שיקום וחידוש מרכז העיר פתח תקווה באמצעות חשיפה של מוקדי המורשת בעיר וחיבור ביניבם ע״י מערכת של טבע עירוני.

המעבדה בתואר השני לעיצוב אורבני בבצלאל, בהנחיית אדר׳ נועה אפל, אדר׳ אדוה מטר ועמיר בלבן – מנהל תחום טבע עירוני בחברה להגנת הטבע, עסקה בסמסטר האחרון בעיר פתח-תקווה. במעבדה נעשה שימוש במתודולוגיה של ערכת "פיתוח שדה אורבני ישראלי חדש", אשר פיתחה פרופ' אלס ורבקל. הסטודנטים זיהו פוטנציאל ליצירת מרחב ביוספרי בין נחל הירקון לבין העיר פתח-תקווה, המשלב בין מרחבים בנויים ופעילות אנושית לבין הטבע.

פרויקטים נוספים