עידוד עלייה דמוגרפית בערד - ישראל 100
 • ערכה
 • מיקום
 • חיפוש

 • מיון
  • ערכה:
  • לא נבחרו תוצאות.
  • מיקום:
  • לא נבחרו תוצאות.
  • חיפוש:
  • לא נבחרו תוצאות.
ישראל 100 - Israel 100

22/04/2021 עידוד עלייה דמוגרפית בערד

ערד

עידוד עלייה דמוגרפית בערד

היערכות לעלייה דמוגרפית של תושבי העיר באמצעות הערכות "מדידה והערכה של משאבי הון מקומיים" ו"יצירת תסריטי עתיד אפשריים" במטרה ליצור את התסריט האופטימלי לפיתוח הדמוגרפי של ערד.

פרויקטים נוספים