עידוד עלייה דמוגרפית בערד - ישראל 100
 • ערכה
 • מיקום
 • חיפוש

 • מיון
  • ערכה
  • לא נמצאו תוצאות
  • מיקום
  • לא נמצאו תוצאות
  • חיפוש
  • לא נמצאו תוצאות
ישראל 100 - Israel 100

22/04/2021 עידוד עלייה דמוגרפית בערד

ערד

עידוד עלייה דמוגרפית בערד
קרדיט לצילום: נינה גורביץ'

היערכות לעלייה דמוגרפית של תושבי העיר באמצעות הערכות "מדידה והערכה של משאבי הון מקומיים" ו"יצירת תסריטי עתיד אפשריים" במטרה ליצור את התסריט האופטימלי לפיתוח הדמוגרפי של ערד.

פרויקטים נוספים