שיפור הנגישות לבתי ספר וגני ילדים באמצעות תנועה לא-ממונעת - ישראל 100
 • ערכה
 • מיקום
 • חיפוש

 • מיון
  • ערכה
  • לא נמצאו תוצאות
  • מיקום
  • לא נמצאו תוצאות
  • חיפוש
  • לא נמצאו תוצאות
ישראל 100 - Israel 100

21/12/2021 שיפור הנגישות לבתי ספר וגני ילדים באמצעות תנועה לא-ממונעת

בית ג'אן

שיפור הנגישות לבתי ספר וגני ילדים באמצעות תנועה לא-ממונעת

הפרויקט מקודם באמצעות ערכת פעולת תרבות כאסטרטגיה וערכת שינויים סוציו-טכנולוגיים.
היוזמה לפרויקט באה על רקע נגישות לקויה ביישובים ערביים ודרוזיים בגלל היעדר תנאים לסלילה של רשת תחבורה שעומדת בסטנדרטים מקובלים המקנים נגישות ובטיחות. הבעיה חריפה בעיקר בישובים הרריים כדוגמת בית ג'אן. הורדת מכוניות מכבישי הישוב על ידי הפחתה בהסעות של ילדים לבתי ספר היא אמצעי הן להפחתת העומס הכולל על הדרכים והן ליצירת מסלולים בטוחים עבור ילדים ולשיפור הבריאות של התלמידים.
מטרת הפרויקט בבית ג'אן הינה ליצור מודל אשר יאפשר לילדים במועצה להגיע בקלות ובביטחון לבית הספר. הוא מנסה לקדם הליכה ברגל, שימוש באופניים, ואופניים חשמליים לשם הגעה לבית הספר התיכון ובעיקר הליכה ברגל לבתי הספר היסודיים. לשם כך, נבנה מודל אשר בחן את הנגישות הקיימת כיום ל-3 מוקדי חינוך בבית ג'אן, על מודל זה "הולבש" תוואי הדרכים ע"פ תכנית המתאר המאושרת לבית ג'אן. כעת נבחנת השאלה אילו ממקטעי הדרך המאושרים לסלילה יציגו את הכדאיות הרבה ביותר ביישום על מנת לייצר נגישות מקסימלית לכל אחד משלושת מוקדי החינוך. שימוש בתוואי הדרך המאושר יאפשר לקדם ביצוע יעיל של מקטעי הדרך להשלמה, הנדרשים על מנת לייצר מסלולים בטוחים לבית הספר.

פרויקטים נוספים