שילובים נופיים ושדה אורבני ברהט - ישראל 100
 • ערכה
 • מיקום
 • חיפוש

 • מיון
  • ערכה
  • לא נמצאו תוצאות
  • מיקום
  • לא נמצאו תוצאות
  • חיפוש
  • לא נמצאו תוצאות
ישראל 100 - Israel 100

11/12/2021 שילובים נופיים ושדה אורבני ברהט

רהט

שילובים נופיים ושדה אורבני ברהט
צילום: מתניה ז"ק

פיתוח שטח ציבורי ברהט הינו משימה מורכבת במספר רמות. רמת המורכבות הראשונה בתיאום הנדרש בין גורמי שלטון רבים: אגפי התכנון, הביצוע, האחזקה והקהילה. רמת המורכבות השניה נובעת מהקשר בין העירייה לקהילה וברגישויות תרבותיות בקרב תושבי רהט. בקרב חלק מתושבי רהט חסרה הגדרה מוסכמת להבדלים בין מרחב פרטי ומרחב ציבורי המובילה לחוסר שייכות ואף ניכור למרחב שאינו מוגדר כפרטי. ערכות שילובים נופיים ושדה אורבאני ישראלי יתמקדו ברהט בפיתוח ממשקי עבודה התומכים בצורכי אגפי העירייה במטרה לייצר פעולה מתואמת בדגש פעולה לפיתוח אזור המתנ"ס והשוק ברהט וידגימו את אפשרויות הפיתוח של אזור המתנ"ס והשוק ברהט תוך מתן תמונת עתיד בהתאם לצרכים ולרגישויות התרבותיות של האוכלוסייה. התוצר יאפשר לעיריית רהט להמשיך את תהליך התכנון מול הציבור באופן המתיחס לרגישויות ומנסה להתמודד איתן בדרך חדשה.

צילום: מתניה ז
צילום: מתניה ז

פרויקטים נוספים