גיבוש הסכמות וגבולות כמנוף ליצירת חוסן עירוני ואיכות חיים - ישראל 100
 • ערכה
 • מיקום
 • חיפוש

 • מיון
  • ערכה
  • לא נמצאו תוצאות
  • מיקום
  • לא נמצאו תוצאות
  • חיפוש
  • לא נמצאו תוצאות
ישראל 100 - Israel 100

11/12/2021 גיבוש הסכמות וגבולות כמנוף ליצירת חוסן עירוני ואיכות חיים

עכו

גיבוש הסכמות וגבולות כמנוף ליצירת חוסן עירוני ואיכות חיים
קרדיט לצילום: אלה פאוסט

בעיריית עכו ייצא לדרך פרויקט שיסייע להתוות קווים אדומים - הגדרת סיפים וכלים לטיפול במצב הקיים על מנת להימנע מהם. הקווים האדומים יסייעו לתחושת ביטחון ומוגנות בקרב תושבי העיר והמבקרים בה ובכך יתרמו לעלייה באיכות החיים הכללית בעיר.

שלבי התהליך:
1. איתור, גיוס ורתימת קבוצה של 15-20 פעילים ובעלי השפעה מאוכלוסיות וקהילות שונות בעיר
2. קביעת סדרת מפגשים של הפורום שנבחר- מטרות המפגשים:
א. שלב ראשון - זיהוי התחומים בהם יש ממשק עירוני בונה חוסן ואמון בין קהילות.
שאלה מנחה: מהם התחומים שבהם ייקבעו קווים אדומים?
ב. שלב שני- הגדרת הקווים האדומים בכל תחום.
שאלה מנחה: לאן אנחנו לא רוצים להגיע? איזה קווים אנחנו לא רוצים לחצות
ג. שלב שלישי- מיפוי המצב הקיים.
שאלה מנחה: איפה אנחנו כיום ביחד לקו האדום? באיזה תחום אנחנו קרובים לקו האדום? באיזה לא? האם יש תחום בו הוא כבר נחצה?
ד. שלב רביעי- קביעת מדיניות ואמצעים להתמודדות בכל תחום.
שאלה מנחה: מה יסייע לנו להתרחק מהקו האדום?
3. הבאת החלטות הקבוצה לכדי תוכנית אופרטיבית
4. יישום התכנית.


פרויקטים נוספים