מועצה אזורית עמק הירדן | אוטופיות - ישראל 100
 • ערכה
 • מיקום
 • חיפוש

 • מיון
  • ערכה
  • לא נמצאו תוצאות
  • מיקום
  • לא נמצאו תוצאות
  • חיפוש
  • לא נמצאו תוצאות
ישראל 100 - Israel 100

11/12/2021 מועצה אזורית עמק הירדן | אוטופיות

מועצה אזורית עמק הירדן

מועצה אזורית עמק הירדן | אוטופיות
קרדיט לצילום: מיזם שימור מורשת-אתרים מחוץ לערים

עומס המבקרים בנחלי אגן הניקוז של הכנרת בכלל ובירדן הדרומי בפרט מביאים לפגיעה בבתי גידול לחים. אדר' עודד קוטוק וד"ר עידן פורת ילוו את המועצה האזורית עמק הירדן ורשות ניזוק כנרת בתהליך חשיבה לפיתוח אסטרטגיה ואמצעים להתמודדות עם אחד האתגרים המשמעותיים של שחיקת הנוף המקומי.

פרויקטים נוספים