קווים אדומים בהתחדשות עירונית קהילתית - ישראל 100
 • ערכה
 • מיקום
 • חיפוש

 • מיון
  • ערכה
  • לא נמצאו תוצאות
  • מיקום
  • לא נמצאו תוצאות
  • חיפוש
  • לא נמצאו תוצאות
ישראל 100 - Israel 100

11/12/2021 קווים אדומים בהתחדשות עירונית קהילתית

קווים אדומים בהתחדשות עירונית קהילתית
קרדיט לצילום: Ryan Gagnon
מטרת הפרויקט להגדיר ולפתח את הנושאים לקווים האדומים, וזיהוי הסיפים הקהילתיים בתהליכי התחדשות עירונית.
הפרויקט ילווה את תהליך העבודה של קבוצת העו"ס הקהילתי.
בעזרת הערכה נזהה ממשקים קהילתיים עם תהליכי התחדשות עירונית, למשל מול העירייה, היזם או בעלי עניין נוספים.
נזהה את המצב הקיים בשטח, ונגדיר מדדים לצורך הבטחת השמירה על ההיבטים הקהילתיים בתהליך. בכלל זה המקום של הפרטים והקהילות, המוחלשים והחזקים בפרויקט.
התוצר המצופה הוא יצירת מתווה למדיניות מוסכמת של קבוצת העו"סים – לפעולה מוסדרת מול גורמי השלטון הרלוונטיים (הרשות להתחדשות עירונית, משרד השיכון, הממשלה ועוד).
נערכה פגישת היכרות ראשונית של צוות ישראל100 עם קבוצת העו"סים, בתקווה להתחלת תהליך עם הקבוצה בתקופה הקרובה. 
הסדנה המוצעת תכלול:
1. סדנת פתיחה- להכרת הערכה של קווים אדומים, והגדרת קווים אלו לעבודת העו"סים
2. סדנאות המשך – להגדרת הסיפים הנדרשים וזיהוי המצב הקיים ביחס אליהם (1-2 סדנאות)
3. מפגש מסכם – לבניית מדיניות מוסכמת לפעולה על סמך הממצאים מהסדנאות והמצב בשטח.

פורום העובדות הסוציאליות בפרויקט בשיתוף ערכת קווים אדומים.

הפרויקט נמצא בתהליכי עבודה, מידע יתעדכן בקרוב.

פרויקטים נוספים