תעלת אזור - ישראל 100
 • ערכה
 • מיקום
 • חיפוש

 • מיון
  • ערכה
  • לא נמצאו תוצאות
  • מיקום
  • לא נמצאו תוצאות
  • חיפוש
  • לא נמצאו תוצאות
ישראל 100 - Israel 100

15/11/2021 תעלת אזור

פרויקט תעלת נחל אזור הינו יוזמה של מועצה מקומית אזור ורשות ניקוז ירקון ובשיתוף עם ערכת שילובים נופיים בני קיימא, שמובילה אדר' נוף מתניה ז"ק מהטכניון. מטרת הפרויקט לחשוב מחדש על תעלת הנחל, שכיום הינה מבוטנת ומגודרת, החוצה את היישוב ומנקזת עודפי מים מיישובי הסביבה באגן ובואכה פארק אריאל שרון.

בעזרת כלי הערכה החל פרויקט מרובד הפועל במקביל בכמה כיוונים:
1. מיפוי המרחב הפיזי - ברמה האזורית - מאין צומח היישוב, כמו גם תיפקודי תעלת הניקוז מבחינת ספיקות ואיכות המים לדוגמה. כולל צפי חדש לאור שינויי אקלים והתגברות כמויות הנגר באירוע בודד, כמו גם פרויקטי בינוי המשנים את משטר הזרימה.
2. מיפוי היסטורי של הואדי ועד לפרויקט תעלת הנחל.
3. פעולות חינוך וקהילה סביב הנחל, כחלק מהרחבת מעגלי השותפים והעלאת הנוכחות העירונית של מרחב התעלה וההזדמנויות הגלומות בו. המטרה להרחיב את המחלקות השותפות בעירייה, ודרכן להגיע לקהלים שונים, לדוגמא ילדים ונוער, אוכלוסיית הגיל השלישי. דרך הפעילויות הללו ניתן מצד אחד גם לצבור ידע מקומי חדש (כיצד התעלה נתפשת ואיזה שימושים מתקיימים בה, סיפורים על הימים בהם חצה הואדי את היישוב, וכדומה), ומצד שני- לימוד והעמקת הידע על היישוב ותושביו בקרב בני הגילאים הצעירים לדוגמה. חיזוק הקשר ליישוב ותחושת הזהות המקומית.

פרויקטים נוספים