שדה אורבני ישראלי חדש באבן יהודה - ישראל 100
 • ערכה
 • מיקום
 • חיפוש

 • מיון
  • ערכה
  • לא נמצאו תוצאות
  • מיקום
  • לא נמצאו תוצאות
  • חיפוש
  • לא נמצאו תוצאות
ישראל 100 - Israel 100

02/11/2021 שדה אורבני ישראלי חדש באבן יהודה

אבן יהודה

שדה אורבני ישראלי חדש באבן יהודה
דימוי מתוך עבודת הסטודנטים

שדה אורבני אבן יהודה | מתן אלזם, נדב מויסה, נטע שאלתיאל

השדה האורבני הישראלי החדש הינו קורס בבצלאל, בהנחייתם של פרופ' אדר' אלס ורבקל ועוז פישמן, בו לומדים הסטודנטים לעשות שימוש בערכת הפעולה של ישראל100 אותה הגו.
הקורס מאפשר לסטודנטים ללמוד על מנגנונים ומתודולוגיות בתחום העיצוב האורבני בישראל, באמצעות עבודה בצוותי תכנון ברשויות שונות. במסגרת הסטודיו ועלו ארבעה צוותי תכנון בערים - אבן יהודה, ירוחם, בת ים ופתח תקווה.

צוות התכנון שפעל באבן יהודה ערך מחקר אורבני בדגש על רחוב המייסדים המיועד להפוך למדרחוב. הפעילות נעשתה בשיתוף אגף ההנדסה בראשות מהנדס המועצה אדר' ויקטור אבקסיס ואדריכלית המועצה שרון וולף.

במסגרת הפרויקט, נבחן השדה האורבני החדש באבן יהודה באמצעות מתודולוגיה של מיפוי המרחב הקיים על פי אלמנטים, טקטיקות ותרחישים. אבן יהודה הינה מועצה מקומית העומדת בפני שינוי משמעותי מבחינת גודל האוכלוסיה-עתידה להכפיל את גודלה. לכך יהיו השלכות מהותיות על התחבורה, המרחב הציבורי והתושבים. על כן, נקודת הזמן הזו מהותית מבחינת המחשבה על האופן שבו התכנון החדש ישתלב עם האופי החדש עם היישוב הקיים.

תחילה, רצינו לאתר ולאפיין את המאפיינים העיקריים של אבן יהודה- מבחינת התכנון הקיים והאופן שבו חווים התושבים את המרחב הקיים. על מנת לעשות זאת השתמשנו במתודולוגיית המיפוי, לאיתור האלמנטים הקיימים במרחב והאופן שבו האלמנטים הקיימים מייצרים סיטואציות ייחודיות במרחב. לדוגמא: חזית מסחרית לבית פרטי ואזורים שבהן מרחב פרטי משמש כמרחב ציבורי) גבולות מטושטשים בין ציבורי ופרטי).

לאחר שהגדרנו את המאפיינים הייחודיים ליישוב אבן יהודה לקחנו כמה מהאלמנטים והסיטואציות ויצרנו תרחישים המשליחים את אותם אלמנטים וסיטואציות על המרחב באופן קיצוני. הנקודות שבהן הצטלבו לנו מספר גבוה של נתונים הפכו לנקודות שבהן התערבנו בשלב הבא. כמו כן, בהתערבויות היה חשוב לנו לבדוק איך ה-DNA המקומי הקיים יכול להוות נקודה משמעותית לתכנון גם כשהיישוב יגדל- כיום השדרה המרכזית ביישוב הינה רחוב המייסדים, מה יקרה כשהיישוב יגדל? האם יהיו כמה רחובות ראשיים למסחר? איך ניתן לשמר את האופי הייחודי של רחוב המייסדים גם במקומות אחרים ביישוב? שאלות אלה הנחו אותנו בבחירת ההתערבויות.

בסופו של דבר, בחרנו כמה נקודות אסטרטגיות להתערבות ברחבי היישוב, במרכז היישוב הקיים ובמקומות שיהפכו למרכזים כשהיישוב יגדל- בנקודות אלה שמנו הקווים המנחים להתערבות היו כמובן מאפייני היישוב הקיימים מותך ניסיון לבחון כיצד יבואו לידי ביטוי בעתיד.

פרויקטים נוספים