150M - רובע לב העיר בבת ים - ישראל 100
 • ערכה
 • מיקום
 • חיפוש

 • מיון
  • ערכה
  • לא נמצאו תוצאות
  • מיקום
  • לא נמצאו תוצאות
  • חיפוש
  • לא נמצאו תוצאות
ישראל 100 - Israel 100

02/11/2021 150M – רובע לב העיר בבת ים

בת ים

150M – רובע לב העיר בבת ים
דימוי מתוך עבודת הסטודנטים

150M | דור בלאיש, אלכסיי גולדברג, נעה אלפסי

הפרויקט נוצר כחלק מסדנת השדה האורבני הישראלי החדש בשיתוף פעולה עם הפרויקט הארצי "ישראל 100" בהנחיית פרופ' אלס ורבקל ועוז פישמן. הסדנה היוותה הזדמנות ייחודית ללמוד על מנגנונים ומתודולוגיות בתחום העיצוב האורבני והציעה נקודות מבט חדשות על העיצוב של המרחב העירוני במספר ערים, ביניהן בת ים.

בשיתוף פעולה יוצא דופן אל מול הרשות המקומית, למדנו להכיר את בת ים בכלל ואת רובע לב העיר בפרט. זיהינו מרקמים ותופעות המתקיימים ברובע ביניהם נוכחות גבוהה של אוכלוסייה מבוגרת וצעירה המעניקות לרובע את אופייה הייחודי.

בחנו את המרחב העירוני דרך כמה מושגים שעזרו לנו לפרק ולהרכיב אותו מחדש, דרכם בחרנו אובייקטים אשר זיהינו כבעלי השפעה על המרחב העירוני כגון ספסל, עץ, בוטקה ומתקני כושר והגדרנו לכל אובייקט רדיוס הליכה ספציפי. צופפנו את כל הרדיוסים ברובע לב העיר ובנקודות הממשק בין האובייקטים ייצרנו תרחישים אשר בעינינו תורמים לזרימות ולספיגות של הרובע. התרחישים שהצענו כללו שדרה ירוקה, פיתוח קונספט הדוכנים של מפעל הפיס לכדי דוכנים אוטונומיים המקיימים מגוון פעילויות (ספריית רחוב \ דוכן אוכל \ דוכן בגדים וכו') ורחובות עם תנועה משולבת.

כך, על ידי אלמנטים פשוטים המצויים בסביבה היומיומית שלנו ובפעולות קטנות ניסינו לייצר מרחב ציבורי נעים יותר, הליכתי, המאפשר אינטראקציות חברתיות הן לאוכלוסייה החדשה שעתידה להגיע לבת ים והן לאוכלוסייה המבוגרת הקיימת כבר שנים ברובע.

פרויקטים נוספים