קווים אדומים לניהול חופי משולב בפורום רשויות החוף - ישראל 100
 • ערכה
 • מיקום
 • חיפוש

 • מיון
  • ערכה:
  • לא נבחרו תוצאות.
  • מיקום:
  • לא נבחרו תוצאות.
  • חיפוש:
  • לא נבחרו תוצאות.
ישראל 100 - Israel 100

14/07/2021 קווים אדומים לניהול חופי משולב בפורום רשויות החוף

מכמורת

קווים אדומים לניהול חופי משולב בפורום רשויות החוף

15 רשויות בישראל מנהלות 196 ק"מ של חופים מסוגים שונים. אתגר ניהול משאב ציבורי חשוב זה נמצא בידיים של הרשויות המחוייבות לפיתוחו, שימורו, ניהולו ותפקודו השוטף של החוף. פורום רשויות החוף ו"אדם, טבע ודין" המקדמות מדיניות של ניהול חופי משולב ICZM, חברו לישראל100 במטרה לפתח מדיניות "קווים אדומים" של רצוי וראוי בניהול חופים.

פרויקטים נוספים