העצמת עצי הפיקוס ברעננה - ישראל 100
 • ערכה
 • מיקום
 • חיפוש

 • מיון
  • ערכה
  • לא נמצאו תוצאות
  • מיקום
  • לא נמצאו תוצאות
  • חיפוש
  • לא נמצאו תוצאות
ישראל 100 - Israel 100

22/04/2021 העצמת עצי הפיקוס ברעננה

רעננה

העצמת עצי הפיקוס ברעננה
באדיבות אורן און

במסגרת קורס "ישראל100" בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, בהנחיית פרופ' שמאי אסיף, יצרו הסטודנטים כ-30 פרויקטים מקומיים בטווח של 500 מטרים מביתם (ברוח מגבלות תקופת הקורונה), באמצעות ערכות פעולה של ישראל100.

הפרויקט נוצר על ידי הסטודנט אורן און מתבסס על הערכות "פיתוח שדה אורבני ישראלי חדש" ו-"יצירת שילובים נופיים בני קיימא" ומתחיל מפרט קטן – מקבץ עצי פיקוס עצומים, ושואף להעצימם ולהנכיחם כרכיב ראשוני ועתיר חשיבות במארג העירוני המשתנה באופן מואץ, כל עץ כמערכת קונסטרוקטיבית וכהגדרה של מרחב לפעולה.

ברמה המקומית ישנה שאיפה להיפוך האוריינטציה, על ידי ראיית משאבי הנוף ההיסטורי כבסיס ולא כשארית הכלואה בתווך של בינוי תשתיות ואינטרסים. ברמה הכוללנית יש כאן אפשרות להסתכל על הפיתוח המואץ האופייני לישראל ולתהות אודות עתידן של התיישבויות חקלאיות אחרות במרחב המצטופף.

פרויקטים נוספים