העצמת עצי הפיקוס ברעננה - ישראל 100
 • ערכה
 • מיקום
 • חיפוש

 • מיון
  • ערכה:
  • לא נבחרו תוצאות.
  • מיקום:
  • לא נבחרו תוצאות.
  • חיפוש:
  • לא נבחרו תוצאות.
ישראל 100 - Israel 100

22/04/2021 העצמת עצי הפיקוס ברעננה

אורן און

רעננה

העצמת עצי הפיקוס ברעננה
באדיבות אורן און

הפרויקט מתבסס על הערכות "פיתוח שדה אורבני ישראלי חדש" ו-"יצירת שילובים נופיים בני קיימא" ומתחיל מפרט קטן – מקבץ עצי פיקוס עצומים, ושואף להעצימם ולהנכיחם כרכיב ראשוני ועתיר חשיבות במארג העירוני המשתנה באופן מואץ, כל עץ כמערכת קונסטרוקטיבית וכהגדרה של מרחב לפעולה.

ברמה המקומית ישנה שאיפה להיפוך האוריינטציה, על ידי ראיית משאבי הנוף ההיסטורי כבסיס ולא כשארית הכלואה בתווך של בינוי תשתיות ואינטרסים. ברמה הכוללנית יש כאן אפשרות להסתכל על הפיתוח המואץ האופייני לישראל ולתהות אודות עתידן של התיישבויות חקלאיות אחרות במרחב המצטופף.

פרויקטים נוספים