בואו לטייל במזרעה - ישראל 100
 • ערכה
 • מיקום
 • חיפוש

 • מיון
  • ערכה:
  • לא נבחרו תוצאות.
  • מיקום:
  • לא נבחרו תוצאות.
  • חיפוש:
  • לא נבחרו תוצאות.
ישראל 100 - Israel 100

22/04/2021 בואו לטייל במזרעה

ארווא מובארכה

מזרעה

בואו לטייל במזרעה
באדיבות ארווא מובארכה

הפרויקט מתבסס על ערכת "שילובים נופיים" ומטרתו להפוך את מזרעה למוקד תיירותי. הפרויקט מתמקד בערך המקומי והאוצרות ההיסטוריים של הכפר ומזהה את נקודות העניין המרכזיות לאורך רחוב "הריאחין" – אותו ניתן לפתח כציר תיירותי מרכזי. בסרטון המצורף ניתן להיחשף אל סיור שהעביר בן הכפר ומנהל בית הספר הראשון. ערכת שילובים נופיים סייעה לזהות את כלל השבילים המתחברים אל הכפר ולמפות נקודות תיירות ואירוח מרכזיות. התוצר הסופי של הפרויקט הינו ברקוד אשר נמצא בתחילתו של המסלול התיירותי בכפר אותו ניתן לסרוק ובכך לפתוח מפת "WAZE" עם כלל הנקודות התיירותיות בכפר.

פרויקטים נוספים