בחינת מרחבים פתוחים ברחוב רמות אלון - ישראל 100
 • ערכה
 • מיקום
 • חיפוש

 • מיון
  • ערכה
  • לא נמצאו תוצאות
  • מיקום
  • לא נמצאו תוצאות
  • חיפוש
  • לא נמצאו תוצאות
ישראל 100 - Israel 100

22/04/2021 בחינת מרחבים פתוחים ברחוב רמות אלון

חיפה

בחינת מרחבים פתוחים ברחוב רמות אלון
באדיבות לנא חג יחיא

על רקע משבר הקורונה, הפרויקט בוחן את המרחבים הפתוחים ברחוב רמות אלון בשכונת דובנוב שבחיפה  באמצעות הערכות" בית מלאכה לאוטופיות", ו"שילוב נוף". ראשית נבחן המקום שיש בו אפשרות ליצור פעילות במשבר והשפעתה על התחושה הכללית והקשר למקום. שנית, בתהליך שיתוף ציבור התושבים הפכו מעורבים והציגו את הנושאים הייחודים המקומיים, הסף המגדיר אותם, והציעו פתרונות שנראים נכונים להם.

פרויקטים נוספים