אי בלב עיר - שכונת סן סימון ירושלים - ישראל 100
 • ערכה
 • מיקום
 • חיפוש

 • מיון
  • ערכה:
  • לא נבחרו תוצאות.
  • מיקום:
  • לא נבחרו תוצאות.
  • חיפוש:
  • לא נבחרו תוצאות.
ישראל 100 - Israel 100

22/04/2021 אי בלב עיר – שכונת סן סימון ירושלים

שירה לוי בלדסר

ירושלים

אי בלב עיר – שכונת סן סימון ירושלים

הפרויקט מתמקד בהירקמות קהילה סביב שטח פיזי שהיה מוזנח והפך למטופח ופעיל. השטח והקהילה שהתאגדו סביבו נבחנו באמצעות שתי ערכות יישום: "בניית החוסן המקומי", ו"סימון קוים אדומים". בראשונה נבחנה יכולת הקהילה ליצור פעילות במשבר והשפעתה על התחושה הכללית והקשר למקום. בשניה בתהליך שיתוף ציבור התושבים הפכו מעורבים והציגו את הנושאים היחודים המקומיים, הסף המגדיר אותם, והציעו פתרונות לדחיקת הקוים אל תוך אזורים בטוחים- על מנת ליצור הסכמה ויציבות בעידן של אי ודאות.

פרויקטים נוספים