שולחנות עגולים - שיח פתוח לציבור

ב-21.12 וב-28.12 יתקיימו בזום שולחנות עגולים לערכות – כלי החשיבה והפעולה – של ישראל 100.

את השולחנות ינחו עורכי הערכות.

השולחנות העגולים יסייעו להבין ולתרום לאופן השימוש בערכות ולגבש מתווה לפרויקט.                        

השולחנות העגולים יאפשרו למשתתפים להיחשף לסימולציה של מיני-פרויקטים המוצעים על ידי סטודנטים מתקדמים בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים על בסיס ערכות שונות.

מוזמנים להצטרף אלינו לחשיבה משותפת ולהנעת הפרויקטים ברשויות.                                                                  בכל מועד יתקימו 3 שולחנות עגולים במקביל.

* קישורי זום לכל שולחן יעלו לאתר לקראת המפגש

לוח הזמנים:

28.12.2020 בשעה 8:30 עד 10:00

בית מלאכה לאוטופיות

פרופ' יעל מוריה וארכ' עודד קוטוק, שנקר

חשיבה אסטרטגית בשיטת התסריטים

פרופ' שלמה חסון, העברית

מנועי שינוי סוציו-טכנולוגיים

פרופ יצחק שנל ופרופ' יצחק אומר, תל אביב

28.12.2020 בשעה 10:00 עד 11:30

השתתפות הציבור

פרופ' אלי שטרן, בן גוריון, פרופ' שיזף רפאלי, שנקר פרופ' ארזה צ'רצ'מן, טכניון

בנייה מחדש של השיח

פרופ' ראסם חמאיסי

פיתוח משאבי הון מקומיים

פרופ' אמנון פרנקל ומתכנן עפר לרנר, טכניון

21.12.2020 בשעה 8:30 עד 10:00

השדה האורבני הישראלי

פרופ' אלס ורבקל ועוז פישמן, בצלאל

מודלים של חוסן

פרופ' דברה שמואלי וד"ר שי בן יוסף, חיפה

הצבת קווים אדומים

פרופ' אלי שטרן, בן גוריון ופרופ' ערן פיטלסון, העברית

21.12.2020 בשעה 10:00 עד 11:30

שילובים נופיים

ארכ' מתניה ז"ק, טכניון

תחבורה כשירות

פרופ' פנינה פלאוט, פרופ' שלמה בכור, טכניון, פרופ' חיים אבירם, כינר, ד"ר ערן בן אליא, אב"ג

ניהול מערכות אנרגיה ומים

פרופ' ערן פיטלסון, העברית פרופ' גלעד רוזן, העברית

© כל הזכויות שמורות לישראל 100
office@israel100.org

דילוג לתוכן