קול קורא לפעולה

מסגרת הפעולה של ישראל 100 יוצרת שיתופי פעולה עם ארגונים וגורמי שטח ובונה 'מעגלי פעולה' ברשויות המקומיות וסביבן. זאת, כדי לייצר 'פרויקטים מקומיים' מחוללי שינוי בישובים, המאפשרים 'להפוך את הפירמידה', להגשים 'מלמטה' את יעדי האיכות המקומיים, ולעשות באמצעותם גם ובמצטבר 'מהפכה' במישור הארצי. 

פונה לעתיד

ציג חזון לעתיד רצוי (קרוב או רחוק) המאתגר את הקיים ואת הצפוי וקורא לשינוי המצב בהווה.

עוסק במקום

מתמקד במרחב או בקהילה קיימים בקנה מידה מקומי (מקום, רקמה, שכונה, ישוב, ועד אזור הכולל כמה ישובים).

רואה אל מעבר למקום

מלמד, מאתגר ואף מעורר השראה עבור תושבים, קהילות ומנהיגים גם בקני מידה שונים ועד הארצי והגלובלי. 

הוא נחלת הכלל

מיועד לציבור, מוכן עבור הציבור ויעמוד לרשות הציבור.

מחולל שינוי

פועל באופן ישיר, בשטח, או באופן עקיף- על ידי יצירת התהליכים או התשתית להניע פעולה.

ישים

משפיע, או ישפיע, הלכה למעשה- עכשיו או בעתיד.

משותף

בתוך מעגלי פעולה משותפים בין רשויות, אנשי מקצוע ויצירה/ תלמידים/ סטודנטים/ החברה האזרחית ועוד. 

כלי ישראל 100

מפעיל אחד או יותר מהכלים שפותחו במסגרת השלבים הקודמים של ישראל 100.

  1. להצטרף לרשת ישראל 100 
  2. לבנות את מעגל הפעולה-  על ידי זיהוי של אנשי מקצוע ויצירה בתוך הרשות ומסביבה והתחברות עם עמותה / קבוצת פעילי חברה ותרבות / מוסדות השכלה וחינוך / ג'וינט / מעו"ז / אשכול / פרויקט הצוערים ועוד
  3. להגדיר נושאים/ סוגיות/ הזדמנויות/ אתגרים מקומיים שהפרויקט עתיד לבחון ולפתח
  4. לבחור כלים מתוך ארגז הכלים של ישראל 100 ולהשתלב במערך הליווי האקדמי
  5. לפתח את הפרויקט/ים, תוך שיתוף פעולה רב תחומי
  6. פעילות ופרסום ברשת ובפלטפורמות האחרות

© כל הזכויות שמורות לישראל 100
office@israel100.org

דילוג לתוכן