קול קורא לפעולה

קריאה לפעולות תרבות אסטרטגיות

יזמת ישראל100 מזמינה אמנים/יות, יוצרי תרבות ופעילים/ות בחברה האזרחית להצטרף אל 'מעגלי הפעולה' וליזום פרויקט שהוא פעולת תרבות אסטרטגית.

הצעה לפעולת תרבות אסטרטגית יכולה להתבסס על מגוון שדות תרבות לא מוגבל: אמנות, עיצוב, שירה, קולנוע, כתיבה, מוסיקה, ריקוד, הלחנה, תכנון, קרנבלים, פרקטיקות רחוב, חקלאות עירונית, מדע פופולרי, יוזמות סביבתיות  …. ושילובים ביניהם ובלבד שתתייחס למאפייני פרויקט בישראל100 (ראו בהמשך העמוד).

מטרת הפעולה היא קידום דיאלוג בין-תרבותי, מגוון תרבותי וטיפוח שותפות אזרחית.

תוכנית הפעולה תשקף חזון תרבותי חדש בהקשר/ בהמשך/ לקראת/ בהתאמה/ בניגוד, לארגז הכלים שפותח ע"י ישראל100. ההצעות יקדמו פעולות תרבות באופן רחב, בלתי אמצעי ובלתי תלוי, שיהיו נגישות לציבור רחב.

 

הגשת הצעות

על ידי הרשמה לרשת ישראל100  וסימון "הצעה לפעולת תרבות אסטרטגית".

הצעות שיתקבלו יזכו  לליווי וייעוץ על ידי צוות ישראל100 ולעזרה במימוש במסגרת הקשר עם נציגי הרשות המקומית השותפים ב'מעגל הפעולה'.

 

יוזמת ישראל 100 מעמידה לרשות המשתמשים מגוון ערכות יישום וכלים מתקדמים לתכנון ויצירה שפותחו במיוחד בעזרת מומחי תוכן במסגרת ישראל 100. ליווי מקצועי ואקדמי של פרויקטים
נבחרים - בניית חבילות ליווי לפרויקטים.

קול קורא כללי ליצירת פרויקט מקומי

מסגרת הפעולה של ישראל 100 יוצרת שיתופי פעולה עם ארגונים וגורמי שטח ובונה 'מעגלי פעולה' ברשויות המקומיות וסביבן. זאת, כדי לייצר 'פרויקטים מקומיים' מחוללי שינוי בישובים, המאפשרים 'להפוך את הפירמידה', להגשים 'מלמטה' את יעדי האיכות המקומיים, ולעשות באמצעותם גם ובמצטבר 'מהפכה' במישור הארצי. 

מהו פרויקט במסגרת ישראל 100?

פונה לעתיד

ציג חזון לעתיד רצוי (קרוב או רחוק) המאתגר את הקיים ואת הצפוי וקורא לשינוי המצב בהווה.

עוסק במקום

מתמקד במרחב או בקהילה קיימים בקנה מידה מקומי (מקום, רקמה, שכונה, ישוב, ועד אזור הכולל כמה ישובים).

רואה אל מעבר למקום

מלמד, מאתגר ואף מעורר השראה עבור תושבים, קהילות ומנהיגים גם בקני מידה שונים ועד הארצי והגלובלי. 

הוא נחלת הכלל

מיועד לציבור, מוכן עבור הציבור ויעמוד לרשות הציבור.

מחולל שינוי

פועל באופן ישיר, בשטח, או באופן עקיף- על ידי יצירת התהליכים או התשתית להניע פעולה.

ישים

משפיע, או ישפיע, הלכה למעשה- עכשיו או בעתיד.

משותף

בתוך מעגלי פעולה משותפים בין רשויות, אנשי מקצוע ויצירה/ תלמידים/ סטודנטים/ החברה האזרחית ועוד. 

כלי ישראל 100

מפעיל אחד או יותר מהכלים שפותחו במסגרת השלבים הקודמים של ישראל 100.

  1. להצטרף לרשת ישראל 100 
  2. לבנות את מעגל הפעולה-  על ידי זיהוי של אנשי מקצוע ויצירה בתוך הרשות ומסביבה והתחברות עם עמותה / קבוצת פעילי חברה ותרבות / מוסדות השכלה וחינוך / ג'וינט / מעו"ז / אשכול / פרויקט הצוערים ועוד
  3. להגדיר נושאים/ סוגיות/ הזדמנויות/ אתגרים מקומיים שהפרויקט עתיד לבחון ולפתח
  4. לבחור כלים מתוך ארגז הכלים של ישראל 100 ולהשתלב במערך הליווי האקדמי
  5. לפתח את הפרויקט/ים, תוך שיתוף פעולה רב תחומי
  6. פעילות ופרסום ברשת ובפלטפורמות האחרות

© כל הזכויות שמורות לישראל 100
office@israel100.org

דילוג לתוכן