| אסטרטגיה של איכות

תפיסת התכנון שהתגבשה בקרב צוותי המומחים של ישראל 100 נועדה להגיב למבנה הרב שכבתי והמבוזר של הרקמה החברתית-מרחבית של ישראל, למערך הכוחות הדינמיים הפועל בה, לאי-הודאות הגבוהה ולהבנת האחריות הגדולה של כולנו בהווה ולקראת העתיד.

בבסיס תפיסת התכנון של ישראל 100 עומדת הטענה לפיה איכות אינה מותרות אלה זכות בסיסית, ומבחן האיכות הוא חיוני ומכריע. בעולם תחרותי איכות היא אפילו תנאי להישרדות. 

לפי תפיסה זו, הזכויות הבסיסיות של כל אדם כוללות את: הזכות לדיור טוב, לסביבת מגורים אוהבת, הזכות לנגישות נוחה ותחבורה זמינה לכל, הזכות לתעסוקה ראויה ומתאימה, לבריאות טובה ושוויונית, לביטחון מלא, והזכות לסביבה נקיה ותומכת. כל אלה כדי ליצור מסגרת איכותית והזדמנות פתוחה למימוש הזכות לשגשוג חברתי ותרבותי ולביטוי עצמי וקבוצתי. 

אסטרטגיה של איכות קוראת לפיתוח של מדיניות איכות לאומית המתבטאת בחקיקה, בארגון, ברגולציה ובתהליכי תכנון, ומציעה להחיל מבחן איכות מחייב בהחלטות מנהליות. אסטרטגיה זו קוראת למחיקת הסטיגמות לפיהן איכות = יקר או איכות = לאט ובירוקרטי. 

ישראל תקדם ותבטיח איכות חיים טובה, מגוונת ומתאימה לכל פרט וקבוצה בתוכה, בדור הזה ולדורות הבאים.

לשם כך מציבה ישראל 100 מטרות של שגשוג, הכלה, צדק, קיימות וחוסן, ושואפת ליצירת סינרגיה ביניהן. בנוסף שואפת ישראל 100 לייצר שילובים חדשים בין המתחים המאפיינים את ישראל: בין כמות לאיכות, בין ארצי (וגלובלי) למקומי, בין היררכי לרשתי, בין המשכי ומשמר למחדש וחדשני, ובין מייחד למאגד מחדש.

| ערכים ועקרונות תכנון

הקשבה, זהירות ואחריות

תפיסת התכנון של ישראל 100, המקדמת בראש ובראשונה איכות, מבוססת על ההכרה העמוקה שאנו חיים בעולם וארץ מוגבלי-משאבים, שבריריים ועתירי מורשת, וכי אנו מצווים להקשבה, זהירות ואחריות לאדם ולסביבה. 

ניהול ועיצוב סינרגטי

תפיסת התכנון של ישראל 100 מדגישה את היכולת של ישראל לספק איכות חיים טובה לפרט ולחברה גם בתנאי צפיפות (של אוכלוסיה, מגורים, תנועה, תשתיות ועוד) ובמסגרת משאבי קרקע מוגבלים. זאת, גם במצבים קבועים של חוסר וודאות ולחצים מבית ומחוץ. יתרה מכך, ישראל 100 רואה באילוצים אלה דווקא הזדמנויות ולא איומים, וגורסת שניתן לא רק שלא לפגוע במערכות החברתיות והאקולוגיות ובתהליכי השגשוג והצמיחה, אלא לחדש, לשפר ואף לשקם. לצורך זה מפתחת ישראל 100 כלי ניהול ועיצוב חדשניים היוצרים סינרגיה בין כוחות ומצבים שבקונפליקט. 

תהליך דינמי ופתוח קצוות

בדרך להגשמת חזון האיכות, ישראל 100 שואפת לבנות תהליך גמיש ופתוח קצוות, הבוחן את עצמו תדיר. בתהליך כזה תלמד הבינה האנושית מהבינה המלאכותית ותיעזר בה. זו הבינה המתקנת עצמה תדיר ומיטיבה בכך להגיע את יעדיה. 

תרבות כאסטרטגיה לשינוי

ישראל 100 רואה בתרבות ובאמנות משאבים עוצמתיים לטיפול בקונפליקטים מרחביים ואזרחיים וקוראת להציע פעולת תרבות אסטרטגית כדי להתמודד עם אתגרים ומשברים, ליישם השתתפות פעילה ולייצר מודלים לאימוץ ושכפול. במסגרת היוזמה פותח ארגז כלים המתייחסים לתהליכים ארוכי טווח בראיה רחבה בכוונה לפתח דיאלוג בין-תרבותי ברמה הארצית ובכדי להגביר את תפקיד האמנות הציבורית ומוסדות התרבות בטיפוח שותפות אזרחית, מגוון תרבותי ומפגשים בין-תרבותיים.

תכנון מרובה מפלסים

התפיסה המרחבית של ישראל 100 היא רב-מפלסית ומתייחסת לסביבות החיים מרמת הרקמה, היישוב, האזור, המטרופולין, ועד לארץ כולה והאזור הסובב. תפיסה זו מקדמת מהלכים רב-תחומיים המבוססים על ידע מגוון ומודלים מדעיים ומקצועיים שונים מתחומי החברה, כלכלה, סביבה, עיצוב ועוד רבים אחרים. מהלכים אלה נבנים להשגת תוצאות בטווחי זמן שונים (למשל, לטווח הקצר של שנים בודדות וכן לכל עשור וגם מעבר ל-2048), אך יכוונו להפעלה קרובה, כאן ועכשיו. 

פסיפס רב-שכבתי

תפיסת התכנון של ישראל 100 מדגישה את המבנה המרובד, הרב-מוקדי והרשתי של החברה והמרחב. דימוי מתאים הוא של פסיפס רב-שכבתי הפועל בו זמנית ברמות שונות של קנה מידה, מהפרט, המקום ועד לחברה כולה, ולמעגלים נוספים ברחבי המרחב הסובב והעולם כולו. 

תכנון של תהליך

תפיסת התכנון של ישראל 100 מקדמת את עיצובם של תהליכים, להבדיל מתוצרים, ומעודדת פיתוח של תמונות עתיד מרובות ודינאמיות. ישראל 100 אינה רואה צורך בבניית תמונת עתיד סטטית ודטרמיניסטית, ודאי לא מדויקת ויחידה – אלו הפכו שוב ושוב מכשול בדרך להשגת מטרות ראויות, על אחת כמה וכמה בתכנון ארוך טווח ורחב יריעה. 

בין עקרונות התכנון האסטרטגי בולטים שני עקרונות מרחביים מובהקים יותר:

הצפון והדרום - מרחבי העתיד (ביטול ״הפריפריה״)

נוכח התחזיות הדמוגרפיות עתידה אוכלוסיית ישראל כמעט להכפיל את עצמה עד שנת 2048. כדי להכיל את כמות התושבים הצפויה לתת לה את מלוא השירותים, התשתית והתעסוקה, אנו צריכים להיערך לבנייתה של ״עוד ארץ״. ישראל 100 רואה את מחוזות חיפה והצפון ואת מחוז הדרום כמענה מרכזי למרחבי העתיד של ״עוד ארץ״. מרחבי עתיד אלה יצטרכו להכיל ב-2048, למעלה מ-50% מאוכלוסיית המדינה (לעומת כ- 40% כיום) ואת מלוא פעילותם. מדובר ביעד הכרחי וראוי, לפיו הצפון והדרום יהוו את חזיתות הפיתוח והאיכות של ״עוד ארץ״. בכך גם יוסר מהשיח המרחבי הישראלי המושג ״פריפריה״, שהפך במשך השנים לשם נרדף של חולשה ונחשלות, גם אם לא תמיד בצדק, ובהדרגה הפך למעין ״נבואה המגשימה את עצמה״. ישראל 100 רואה בצפון ובדרום את מרחבי העתיד של ישראל. 

שדה אורבני עירוני-כפרי, רב-מוקדי, רשתי ומגוון

התפיסה המרחבית של ישראל 100 רואה את המרחב הישראלי כשדה אורבני עירוני-כפרי-פתוח, רב-מוקדי ומגוון. מדובר במרחב רשתי המשוחרר מהירארכיות מסורתיות ומגבולות טריטוריאליים ומיטיב על ידי כך לטפח את ערכיו ומורשותיו. לצד מוקדים עירוניים בצפיפויות שונות ואפיונים ייחודיים, נתיב השדה האורבני גם ברצפים פתוחים ושמורים, בנופים המטפחים ערכי טבע, מורשות ותרבויות שונות, ונופי חקלאות וכפר מגוונים. רשתות בלתי-היררכיות מאפיינות בעשורים האחרונים מחשבה חברתית וכלכלית מתקדמת ומרחבים וירטואלים שונים. השלכתם של מבנים רשתיים על המרחב הפיזי, ובפרט על המרחב הישראלי המשתנה במהירות, מוצעת כעקרון מוביל באסטרטגיה הכללית של ישראל 100

© כל הזכויות שמורות לישראל 100
office@israel100.org

דילוג לתוכן