תסריטי עתיד אפשריים - ישראל 100

תסריטי עתיד אפשריים

פיתוח תסריטי עתיד אפשריים על בסיס מגמות וצירי אי-ודאות ופיתוח אסטרטגיות איתנות מכוונות חזון בראיה רב תחומית ורב מפלסית.

רקע
הכלי של חשיבה אסטרטגית בשיטת התסריטים נועד לסייע לרשות המקומית לפתח ראייה מתכללת הצופה פני עתיד תוך התוויית חזון ודרך למימושו. באופן מעשי, נועד הכלי להתוות כיוון לפיתוח הרשות המקומית, להרחיב את ההבנה והתובנות באשר לכיווני התפתחות אפשריים של הרשות בעתיד ולסייע בגיבוש דרכי פעולה מעשיות למימוש הכיוון שנבחר בטווח הקצר, הבינוני והארוך.

מטרה
בניית דרכי פעולה מעשיות למימוש החזון המקומי שנבחר ולספק תובנות חדשות לגבי אפשרויות ההתפתחות של המקום. זאת, על בסיס של אסטרטגיות איתנות העומדות במבחן תסריטי עתיד מגוונים.

תהליך עבודה

חזון – פיתוח חזון מקומי בגישה חופשית וכפרשנות לחזון ישראל 100. מסגרת חזון זו מחייבת חידוד ופרשנות מקומית המשקפים את האינטרסים, התפיסות והערכים המנחים את הרשות. זהו בדיוק תפקיד החזון המקומי. בפיתוח החזון צריכים ליטול חלק בעלי עניין האחראים על פיתוח הרשות המקומית, בעלי מקצוע מובילים ונציגי תושבים. השיטה שבה פועלים היא גישה משתפת שבמהלכה מביעים בעלי העניין את דעתם באמצעות דימויים היכולים לשמש ככלי למיתוג הרשות בעתיד או באמצעות מסע בזמן לעבר מרחב רצוי בעתיד. החזון צריך להיות מלהיב וסוחף ולשמש כמכשיר מרכזי בביסוס מנהיגות, בגיוס משאבים ובהשגת לגיטימציה.

תסריטים – אף שפיתוח החזון הוא דבר חשוב מאוד בפני עצמו, אין בו די. במציאות פועלים כוחות מניעים רבים, חברתיים, ערכיים, כלכליים, סביבתיים, טכנולוגיים ופוליטיים, היכולים להטות את הפיתוח לכיוונים שונים ובכלל זה כיוונים הפוכים מאלה המותווים בחזון.  פיתוח התסריטים כרוך בזיהוי הכוחות המניעים, בירור מגמות התפתחותם והשפעתם, ויצירת התסריטים באשר להתפתחויות האפשריות של הרשות המקומית. אחת התועלות של פיתוח התסריטים היא האפשרות ללמוד על עתידים חלופיים שלא ניתן לחזות אותם מראש ובאופן זה לספק תובנות חדשות לגבי אפשרויות ההתפתחות של המקום / האזור.

אסטרטגיות פעולה איתנות – פיתוח אסטרטגיות הפעולה נעשה תוך כדי בחינת היחסים בין מה שרצוי- החזון, לבין מה שאפשרי שיתרחש- התסריטים. בדרך זו ניתן לזהות את הפער בין האפשרי לרצוי, לגלות את החסמים וההזדמנויות למימוש החזון, לפתח דרכי פעולה המצמצמות את החסמים ומגדילות את ההזדמנויות, ולגבש אסטרטגיות פעולה המתאימות למצבים שונים.

תוצרים
בסיום הפעלת ערכת היישום, יציגו מעגלי הפעולה אסטרטגיות שיעמדו במבחן מול תסריטי עתיד מגוונים. אלו יהיו אסטרטגיות איתנות כשהן מובילות לפעולות אפקטיביות המובילות אל החזון והיעדים.

6 פרויקטים בערכה