פעולת תרבות כאסטרטגיה - ישראל 100

פעולת תרבות כאסטרטגיה

ישראל100 רואה בתרבות ובאמנות משאבים עוצמתיים להתמודדות עם קונפליקטים מרחביים, ליצירת שינוי על ידי השתתפות אזרחית פעילה ולביסוס שיח מכוון איכות. היוזמה פועלת לשיתוף פעילי תרבות ויוזמות תרבות במעגלי פעולה כדי לקדם את השפעתם על איכות כל תחומי היומיום וכדי לחזק את המרחב הציבורי כזירה לשותפויות אזרחיות, למגוון תרבותי ולשיח משנה מציאות.

פעולות תרבות כאסטרטגיה יתממשו כתהליכים בראייה רחבה וארוכת טווח ברמה המקומית והארצית. בכדי להשיג את היעדים של יוזמת ישראל100 ולהטמיע פעולות תרבות כאסטרטגיה משנה מציאות, פותחו שיטות ומנגנונים שניתנים ליישום בפרויקטים וגם במעגלי הפעולה הרב-תחומיים של ישראל100.

4 פרויקטים בערכה