מודל תחבורה כשירות - ישראל 100

מודל תחבורה כשירות

פיתוח של נגישות נוחה ושוויונית המבוססת על תפישת 'תחבורה כשירות' המתאימה מחדש תשתיות קיימות ומתוכננות ומפעילה כלים ואמצעים להעדפה של הליכה וכלים אישיים ושיתופיים ותחבורה ציבורית מתקדמת.

הרקע

המודלים המקובלים לפתרון בעיות הגודש בדרכים מנקודת המבט של אספקת הביקושים לנסיעות מובילים לפיתוח עוד ועוד תשתיות תחבורה הממוקדות בעיקר ברכב הפרטי. הם אינם מייצרים פתרונות בני קיימא ופוגעים  ביעדי הנגישות, השיוויון, והסביבה כאחד. מודל  'תחבורה כשירות' מציע להפוך את הגישה המסורתית , להפנות את נקודת המבט אל הפרט ולספק לו שרותי תחבורה יעילים ונוחים להשגת יעדי הנגישות שלו.

המטרה

יעדים של נגישות נוחה, נקיה ושיוויונית של תושבים, פעילים ואורחים, במקום שנבחר (רקמה, שכונה, יישוב, רשות מקומית,  אזור או אשכול) ועל בסיס תשתיות קיימות ומתוכננות בלבד.

השיטה

התאמה מחדש וניהול משולב של התשתיות התחבורתיות הקיימות והמתוכננות על ידי יישום שורה של צעדים המשנים באופן מהותי את מגמות הפיצול בין השימוש ברכב פרטי לבין תחבורה 'אחרת'- הליכה ברגל, שימוש באמצעי ניידות  אישיים ובמיגוון של אמצעים שיתופיים. הבטחת זמני גישה והמתנה קצרים ושילובם במערכות זיהוי, תשלום וניהול אישיות אמינות ומדויקות.

התהליך

  1. זיהוי הצעדים האפקטיביים ביותר שיבטיחו ניצול יעיל של התשתיות הקיימות
  2. בחינה של פינוי מרחבים לתנועת הולכי רגל ואמצעי ניידות אישיים,
  3. בחינה של גבייה דיפרנציאלית של מחירי דרך הנותנת עדיפות מובהקת לתחבורה 'אחרת'
  4. בחינת אפשרויות לשיפור איכות האמצעים ה'אחרים', תדירותם ופיזורם
  5. הערכה תאפשר את קביעת סדר הקדימויות ועדיפויות ההשקעה בצעדים שיבחרו באמצעות המודל המקומי המשופר להשגת יעדי הנגישות.

התוצרים

הפעלת מודל 'תחבורה כשירות' מקומי ופיתוח סדרת צעדים מנקודת המבט של צורכי הנגישות של הפרט ומתוך מאפייני המקום.

הרצאת פתיחה

סדנת שולחנות עגולים

10 פרויקטים בערכה