כלי תכנון וחשיבה - ישראל 100

כלי תכנון וחשיבה

הערכות של ישראל100 מציעות מבחר מסגרות חשיבה על העתיד לצד כלים ייחודיים ומעשיים, ופותחו ע״י מומחים משבעה מוסדות אקדמיים מובילים בארץ. כל ערכה מביאה זווית ייחודית לבחינת האתגרים וההזדמנויות העומדים בפני ישראל בעשורים הקרובים, ולהתמודדות עם מצבים של אי-ודאות וקצב השינויים המואץ המאפיין את זמננו.

הערכות מבטאות את התפיסה המתכללת של ישראל100 והשאיפה לסינרגיה, הן חוצות נושאים ותחומים, ובנויות באופן המתייחס למגוון היבטים ורובדים של החיים והמרחב.

ישראל100 מציעה הדרכה על הערכות וליווי מקצועי ואקדמי של פרויקטים.