| הרשמה לסדנאות אודות הערכות של ישראל 100

הרשמה בתחתית הדף

שילובים נופיים
ארכ' מתניה ז"ק

07 בפברואר | 10:00-13:00
07 במרץ | 12:00-15:00

11 בפברואר | 8:00-10:00
03 במרץ | 8:00-10:00

התמודדות עם שינויים סוציו-טכנולוגיים
פרופ' יצחק שנל, פרופ' יצחק אומר

23 בפברואר | 8:30-10:30
18 במרץ | 8:30-10:30

04 במרץ | 10:00-13:00
25 במרץ | 10:00-13:00

מועד סופי ייקבע בהמשך

מועד סופי ייקבע בהמשך

הרשמה לסדנאות

© כל הזכויות שמורות לישראל 100
office@israel100.org

דילוג לתוכן