| ארגז הערכות

לאור האתגרים העומדים בפני ישראל בעשורים הקרובים וקצב השינויים המואץ והבלתי צפוי המאפיין את זמננו, פותחו מגוון כלים שמטרתם להעשיר את האופן בו אנו חושבים ומשפיעים על העתיד.

איך מרימים את הראש ומביטים נכוחה אל מעבר לאופק הקרוב? איך מתמודדים עם חוסר הוודאות  ומייצרים תקווה? מדובר בכלים מעשיים לקידום של תהליכים מקומיים. כל אחד מערכות אלה מציעה מתודולוגיה לחשיבה קדימה ומסגרת ניתוח אנליטית של הקיים כיום, באופן ומתורגם עתה לערכות יישום מעשיות.  

ישראל 100 מבקשת להעמיד את כלי התכנון בידי הרשויות המקומיות – שהן ״רצפת הייצור״ של איכות חיי התושבים – ולהעמיק את יכולתן להבטיח איכות חיים טובה, מגוונת ומתאימה לכל פרט וקבוצה ברשות ואף במרחב הישראלי כולו, בטווח הקצר והארוך ומתוך ראייה אסטרטגית רחבה. 

המאתגר את הקיים ומחבר דמיון למציאות על ידי פירוק והרכבה מחדש של אוטופיות מקומיות, חשיפה של תקוות וחרדות וזיהוי עקבות של העתיד.

ויישום צעדים להתרחק מהם להשגת 'מרווחי בטחון' נוחים וגמישים להגשמת החזון המקומי גם בתנאים קשים של אי וודאות

לצורך מיצוי של יתרונות מקומיים בניית הזדמנויות וצמצום אי השוויון החברתי-כלכלי.

ולבניית 'אקוסיסטם' של חדשנות בסביבות של מידע עתק ו IoT.

בין פיתוח מואץ לבין תצורות חדשות של טבע, מורשת, חקלאות, ותשתיות.

להתמודדות עם משברים ותנודות בלתי צפויות להשגת יעדים של שלומות, עמידות, הסתגלות ומסוגלות.

על בסיס מגמות וצירי אי-ודאות ופיתוח אסטרטגיות איתנות מכוונות חזון בראיה רב תחומית ורב מפלסית

גישה מרחבית הבונה את תהליכי ההתחדשות מתוך הרקמות החברתיות והפיסיות הקיימות ומאפשרת למצות את הערכים המקומיים לבנית עתיד רצוי

פיתוח של נגישות נוחה ושיוויונית המבוססת על תפישת 'תחבורה כשירות' המתאימה מחדש תשתיות קיימות ומתוכננות ומפעילה כלים ואמצעים להעדפה של הליכה וכלים אישיים ושיתופיים ותחבורה ציבורית מתקדמת.

© כל הזכויות שמורות לישראל 100
office@israel100.org

דילוג לתוכן