פרופ' פנינה פלאוט, טכניון
פרופ' שלמה בכור, טכניון
פרופ' חיים אבירם, כינרת

ד"ר ערן בן אליא, אוניברסיטת בן-גוריון

הרקע
המודלים המקובלים לפתרון בעיות הגודש בדרכים מנקודת המבט של אספקת הביקושים לנסיעות מובילים לפיתוח עוד ועוד תשתיות תחבורה הממוקדות בעיקר ברכב הפרטי. הם אינם מייצרים פתרונות בני קיימא ופוגעים  ביעדי הנגישות, השיוויון, והסביבה כאחד. מודל  'תחבורה כשירות' מציע להפוך את הגישה המסורתית , להפנות את נקודת המבט אל הפרט ולספק לו שרותי תחבורה יעילים ונוחים להשגת יעדי הנגישות שלו. 

המטרה
יעדים של נגישות נוחה, נקיה ושיוויונית של תושבים, פעילים ואורחים, במקום שנבחר (רקמה, שכונה, יישוב, רשות מקומית,  אזור או אשכול) ועל בסיס תשתיות קיימות ומתוכננות בלבד.

השיטה
התאמה מחדש וניהול משולב של התשתיות התחבורתיות הקיימות והמתוכננות על ידי יישום שורה של צעדים המשנים באופן מהותי את מגמות הפיצול בין השימוש ברכב פרטי לבין תחבורה 'אחרת'- הליכה ברגל, שימוש באמצעי ניידות  אישיים ובמיגוון של אמצעים שיתופיים. הבטחת זמני גישה והמתנה קצרים ושילובם במערכות זיהוי, תשלום וניהול אישיות אמינות ומדויקות.

התהליך

  1. זיהוי הצעדים האפקטיביים ביותר שיבטיחו ניצול יעיל של התשתיות הקיימות
  2. בחינה של פינוי מרחבים לתנועת הולכי רגל ואמצעי ניידות אישיים,
  3. בחינה של גבייה דיפרנציאלית של מחירי דרך הנותנת עדיפות מובהקת לתחבורה 'אחרת'
  4. בחינת אפשרויות לשיפור איכות האמצעים ה'אחרים', תדירותם ופיזורם
  5. הערכה תאפשר את קביעת סדר הקדימויות ועדיפויות ההשקעה בצעדים שיבחרו באמצעות המודל המקומי המשופר להשגת יעדי הנגישות.

התוצרים
הפעלת מודל 'תחבורה כשירות' מקומי ופיתוח סדרת צעדים מנקודת המבט של צורכי הנגישות של הפרט ומתוך מאפייני המקום.

הרצאת מבוא

מפגש שולחנות עגולים

בית המלאכה מאתגר את הקיים ע"י זיהוי עקבות של העתיד וע"י פירוק והרכבה מחדש של אוטופיות מקומיות.

כלי לסימון קווים אדומים וצעדים להתרחק מהם ככלי הופכי לניסיון לצייר תמונת עתיד מוסכמת ולחתור למימושה בתנאים קשים של אי וודאות.

זיהוי סוגיות מפתח ופיתוח משאבי ההון המקומיים כמנגנון דיפרנציאלי ופעולה משולבת לצמצום אי השוויון החברתי-כלכלי.

פיתוח כלים להתמודדות עם שינויים סוציו-טכנולוגיים ולבניית 'אקוסיסטם' של חדשנות (כולל מידע עתק ו- IoT).

כלים לבניה של שילובים נופיים חדשים ובני קיימא של התיישבות מגוונת ומצטופפת עם טבע, מורשת, חקלאות, ותשתיות.

כלים אופרטיביים לפיתוח כושר ההתמודדות המקומי עם משברים ותנודות בלתי צפויות להשגת יעדים של שלומות, עמידות, הסתגלות ומסוגלות.

כלי פיתוח תסריטי עתיד אפשריים על בסיס מגמות וצירי אי-ודאות ופיתוח אסטרטגיות איתנות מכוונות חזון מוסכם בראיה רב תחומית ורב מפלסית.

הכלי מציג גישה מרחבית חדשה המשחררת ממבני הכוח ההירארכיים המסורתיים ומאפשרת למצות את הערכים המקומיים לבנית עתיד רצוי.

כלים לניהול מערכות אנרגיה ומים מקומיות מתחדשות תוך יישום כללים של זהירות, גמישות, ביטחון ויתירות.

© כל הזכויות שמורות לישראל 100
office@israel100.org

דילוג לתוכן