אודות ישראל 100 - ישראל 100

יוזמת ישראל100

ישראל100 היא יוזמה אקדמית בשיתוף גופי השלטון המקומי, איגודים מקצועיים, נציגי ממשלה והחברה האזרחית. היוזמה, מבקשת לקדם איכות של החיים והמרחב בישראל לקראת שנת המאה לעצמאותה.

ראייתה של ישראל100 בינתחומית, אסטרטגית, מעשית ובת קיימא. היוזמה רואה במגוון העשיר של מקומות, קהילות ופרטים בישראל מנוף ליצירה של מבחר מרחבים איכותיים לכדי רשת ארצית של חוסן חברתי וסביבתי, צדק, שגשוג ושפע תרבותי.

 • איכות

  שיעור גידול האוכלוסייה בישראל הוא מהגבוהים בעולם, אולם שטחה ומשאביה מוגבלים. קצב הצמיחה המואץ והיקפי הפיתוח שיכפילו עצמם עד שנת המאה מציבים אמנם אתגר כמותי, אולם האתגר האמיתי הוא פיתוח וטיפוח של איכות ראויה של החיים והמרחב בישראל. על כן, מקדמת ישראל100 חזון המושתת על איכות, כזכות בסיסית של כל אדם וקבוצה; וקוראת לפעולה מקומית, אזורית ולאומית הבונה איכות, ולפיתוח מדיניות איכות לאומית המתבטאת בתכנון, חקיקה, ארגון, רגולציה ומינהל.

 • פעולה מקומית כאסטרטגיה

  יוזמת ישראל100 מקדמת את חזון האיכות באמצעות אסטרטגיה של עשייה מקומית בשטח. היוזמה קוראת ליצירה של פרויקטים מקומיים, נועזים בחשיבתם על העתיד וישימים לביצוע בהווה, המשקפים את יעדי האיכות בכל מקום ובכל קהילה בישראל. יחד נרקמים הפרויקטים לרשת איתנה של פעולות מחוללות שינוי, הזורעות היום את הפתרונות של המחר.

 • העצמת קנה המידה המקומי

  ישראל100 רואה חשיבות בביזור גיאוגרפי והעצמת גורמי השלטון המקומי ואנשי המקום כאמצעי להשגת איכות מתוך היכרות קרובה של הפרטים, הקהילות והמקומות, ומתוך רגישות לצרכיהם המגוונים. התנעה של ריבוי תהליכים מקומיים ופיזור זרעים של שינוי בהיקף רחב היא האסטרטגיה של ישראל100 ליצירת מהפכה גם בקנה מידה ארצי.

 • התמודדות עם אי וודאות

  ישראל100 שוקדת על פיתוח כלי חשיבה ופעולה גמישים ומגוונים, מבוססי תהליך, המאפשרים להתמודד עם אי הוודאות הגבוהה המאפיינת את זמננו, המתבטאת בקצב מואץ של תמורות מקומיות, אזוריות וגלובליות, שינויי אקלים קיצוניים ואתגרים מבית ומחוץ. במסגרת היוזמה פותחו תריסר ערכות המאגדות כלים (להבדיל מפתרונות) לחשיבה מחודשת על העתיד, להגדרת יעדים, לתכנון ולניהול איכותי, באופן גמיש ומותאם לעולם משתנה ודינמי. הכלים של ישראל100 מעודדים חשיבה תהליכית לטווח ארוך ופעולה מחוללת שינוי כאן ועכשיו.

 • מעגלי פעולה רב-תחומיים

  ישראל100 פועלת באמצעות עשרות שיתופי פעולה בין ארגונים, אנשי מקצוע ויוצרים מגוונים ברחבי הארץ המקימים 'מעגלי פעולה' רב-תחומיים מקומיים. מטרת 'מעגלי הפעולה' ליצור פרויקטים מקומיים מחוללי שינוי ומכווני עתיד ואיכות, מתוך שיח מפרה ובאמצעות כלי חשיבה ופעולה חדשניים.

 • תרבות כאסטרטגיה

  ישראל100 רואה בתרבות ובאמנות משאבים עוצמתיים להתמודדות עם קונפליקטים במרחב, ליצירת שינוי על ידי השתתפות אזרחית פעילה ולביסוסו של שיח מכוון איכות. לצורך זה מזמינה ישראל100 אמנים ומוסדות תרבות לבנות ולהצטרף למעגלי פעולה מקומיים וליצור ,מגוון של שותפויות אזרחיות, ומפגש בין-תרבותי.

 • שילוב בין אקדמיה, ממשל ותעשיה

  ישראל100 משלבת בין ידע וכלי פעולה מתקדמים המפותחים באקדמיה לבין העשיה השוטפת במגזר הציבורי והפרטי ובפעולה האזרחית והתרבותית. כלי החשיבה והפעולה של ישראל100 המתורגמים לערכות יישום אופרטיביות מאפשרים לקהל פעילים רחב לעשות שימוש בידע אקדמי כחלק מחיי היום-יום המקצועיים התרבותיים והחברתיים.

החזון: ישראל100 שואפת לקדם ולהבטיח איכות חיים טובה, מגוונת ומתאימה לכל פרט וקבוצה בתוכה, בדור הזה ולדורות הבאים; וליצור שילובים חדשים בין המתחים המאפיינים את ישראל: בין כמות לאיכות, בין ארצי (וגלובלי) למקומי, בין היררכי לרשתי, בין המשכי ומשמר למחדש וחדשני, ובין מייחד למאגד. לשם כך מציבה ישראל100 מטרות של שגשוג, הכלה, צדק, קיימות וחוסן, ושואפת ליצירת סינרגיה ביניהן.

מהו פרויקט במסגרת ישראל100?

1. פונה לעתיד: מציג חזון לעתיד רצוי (קרוב או רחוק) המאתגר את הקיים ואת הצפוי וקורא לשינוי המצב בהווה.
2. עוסק במקום: מתמקד במרחב או בקהילה קיימים בקנה מידה מקומי (מקום, רקמה, שכונה, ישוב, ועד אזור הכולל כמה ישובים).
3. רואה אל מעבר למקום: מלמד, מאתגר ואף מעורר השראה עבור תושבים, קהילות ומנהיגים גם בקני מידה שונים ועד הארצי והגלובלי.
4. הוא נחלת הכלל: מיועד לציבור, מוכן עבור הציבור ויעמוד לרשות הציבור.
5. מחולל שינוי: פועל באופן ישיר, בשטח, או באופן עקיף- על ידי יצירת התהליכים או התשתית להניע פעולה.
6. ישים: משפיע, או ישפיע, הלכה למעשה- עכשיו או בעתיד.
7. משותף: בתוך מעגלי פעולה משותפים בין רשויות, אנשי מקצוע ויצירה/ תלמידים/ סטודנטים/ החברה האזרחית ועוד.
8. מפעיל ערכה אחת או יותר מהערכות שפותחו במסגרת השלבים הקודמים של ישראל100

פרויקט במסגרת ישראל100 יכול להיות:
1. פעולה / התערבות ישירה במרחב
2. יוזמה תכנונית, אסטרטגית או ארגונית או שינויים ביוזמות קיימות.
3. בנייה של תשתית ארגונית, פיסית או וירטואלית